دانلود: ویدئو: محافظ سوخت مغناطیسی ECOBOX و Nakki آزمون در DYNO. Autovision در RTBF.


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

مقایسه علمی با آزمایشگاه "اقتصاد یونیزاسیون" یونیزاسیون مغناطیسی (به عنوان مثال بدون اصلاح تماس یا اصلاح شیمیایی ...). توسط RTBF

نتایج حاصل از دانشمندان روشن است: بهره وری صفر است. اما پروتکل آزمون آنها در واقع به واقعیت مربوط؟ سوال سزاوار به خواسته می شود، در اینجا کلیک کنید.

رفتار از دانشمندان و مهندس موتور است دقیقا همان در تزریق آب در موتورهای احتراق داخلی.

دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): ویدئو: مغناطیسی محافظ سوخت ECOBOX و آزمون Nakki در DYNO. Autovision در RTBF.

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *