بابل هشدار: کشاورزی فشرده و کاهش تنوع زیستی خاک


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

Vidéo extraite du film » Alerte à Babylone » de Jean Druon au éditions Voir et Agir qui dénonce l’appauvrissement biologique des sols.


دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): کشاورزی فشرده و کاهش تنوع زیستی خاک

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *