هشدار بابل: کشاورزی شدید و تنوع زیستی خاک کاهش می یابد


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

Vidéo extraite du film » Alerte à Babylone » de Jean Druon au éditions Voir et Agir qui dénonce l’appauvrissement biologique des sols.

دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): Agriculture intensive et baisse de la biodiversité des sols

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *