البته پنتون FR2 در فیلم


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

گزارش در یک تراکتور دوپ با توجه به روش "پنتون" در بریتانیا 15 2005 اکتبر در مجله 13h بئاتریس شونبرگ در فرانسه 2 توزیع شده است.

بیشترین پوشش "عادلانه"، به اعتقاد ما گزارش 3 در حال حاضر منتشر: مدت راکتور پنتون استفاده شده است و هیچ سوء استفاده از اطلاعات وجود دارد.

فقط نمودار مجازی راکتور حقایق است که، در حال حاضر، تنها فرضیه نشان می دهد.

دانلود ویدئو


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *