اقتصاد و دارایی، پایداری، رشد، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالیات بوم شناسیکه باعث می شود پول؟ این پول بدهی. تصویری

برگشت به بخش "اقتصاد و دارایی، پایداری، رشد، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالیاتی و محیط زیست"

چه کسی آنلاین است؟

کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 2