گروه بنیاد


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

ایجاد یک بنیاد خانواده فرانسوی.

جرارد برموند، مدیر عامل پیر و VACANCES گروه، همسر او، و فرزندان خود را، ایجاد بنیاد گروه، از ابزار عمومی با حکم مورخ دسامبر 14 2004 شناخته شده است.

منابع بنیاد خواهد شد به خود اختصاص داده اقدامات همبستگیانجام شده در همکاری در فرانسه و جهان، همیشه با در نظر گرفتن حفاظت از محیط زیست است.

پروژه ها باید به بهبود پایدار شرایط زندگی جمعیت های محروم، حفظ منابع طبیعی، آموزش و آموزش و پرورش به محیط زیست کمک، برای توسعه پایدار است.

زمینه های مداخله آب، مایع و بهداشت جامد، انرژی های تجدید پذیر، بهداشت، کشاورزی پایدار، زیستگاه و تنوع زیستی پشتیبانی می شوند.

سایت خود را: www.fondationensemble.org
تماس بگیرید: info@fondationensemble.org


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *