Tardigrade از دانشمندان سرپیچی می کند


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

Tardigrade را می شناسید؟

این حیوان کوچک همه گیر و بزرگتر از 2 میلی متر نیست که مطالعات مختلف آن نتایج شگفت انگیزی را نشان می دهد که به ما این امکان را می دهد تا عنوان ابر قهرمان مقاومت حیوانات را به او اعطا کند (T و فشارهای شدید ...).

ما معتقدیم که این نمونه خوبی از فروتنی انسان در برابر طبیعت و دانش علمی مستقر به چالش کشیده است. اما این حیوان همچنین باعث می شود که به شکلی فلسفی تر درباره نظریه های تکامل تعجب کنید ...

کشف Tardigrade

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *